Afasie

Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt hierdoor meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren kan hersenletsel ontstaan met afasie als gevolg. De grootste verbetering van de taalproblemen treedt op in de eerste drie tot zes maanden na het opgelopen hersenletsel.

Mensen met een afasie kunnen problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal, het lezen en het schrijven. Iemand met afasie begrijpt niet altijd precies wat er tegen hem gezegd wordt.

Tevens kan het spreken verstoord zijn (zie: dysartrie). De uitspraak klopt dan niet meer of er zijn woordvindingsproblemen. Vaak wordt er een ander woord gezegd dan bedoelt is. Ook kunnen er problemen zijn bij het maken van zinnen. Door de afasie kan het voor de omgeving moeilijk zijn de persoon met afasie te begrijpen.

Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Bij het schrijven kan het moeilijk zijn de woorden op papier te zetten of de juiste spelling te hanteren.   

Hoe helpt de logopedist?
De logopedist neemt eerst een onderzoek af. Daarna zal er voorlichting en adviezen aan familie en omgeving gegeven worden.

Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en de directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier dan voorheen met elkaar kunnen communiceren. Wanneer blijkt dat een communicatiehulpmiddel zinvol is zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een spraakcomputer of een taalzakboek waarin plaatjes aangewezen kunnen worden. 

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden:Maasbree, Helden en Beringe. Met indicatie van een arts, kan deze therapie ook aan huis gegeven worden.