Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Door dyslexie kunnen kinderen problemen krijgen met hun schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. De logopedist kan specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool al signaleren. Logopedische therapie kan al in een vroeg stadium worden ingezet om de basisvaardigheden voor het lezen en schrijven aan te leren en ondersteunen.

Wat doet een logopedist?
Logopedisten zijn deskundig op het gebied van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen.

Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel het lees- en schrijfproces vergemakkelijken.