verbale ontwikkelingsdyspraxie

Bij sommige kinderen komt het leren praten maar niet of moeizaam op gang. Eén van de oorzaken van het niet of verkeerd spreken kan een verbale ontwikkelingsdyspraxie zijn. Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met de spreekbewegingen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

Door deze stoornis zijn de klanken die het kind maakt soms onherkenbaar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats terecht. Het komt voor dat het kind de klank wel in het ene woord kan maken en niet in het andere. Het kan zelfs zo zijn dat een klank of woord niet uitgesproken kan worden, terwijl het op een ander moment wel lukt.

Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven zoals eten, drinken, blazen en zuigen.

Hoe helpt de logopedist?
De logopedist onderzoekt de spraak en de mondmotoriek van het kind en observeert het eten en drinken. Nader onderzoek door een medisch specialist kan nodig zijn. De logopedische therapie is gericht op het leren aansturen van de spraakbewegingen. Er wordt geoefend om bewegingen van de tong, lippen, kaken en het gehemelte nauwkeuriger te maken. Op een speelse manier worden spraakklanken apart geoefend en gekoppeld aan symbolen en/of gebaren. De oefeningen worden steeds moeilijker waardoor uiteindelijk het niveau van spontaan spreken bereikt kan worden. De duur en resultaten van de logopedische therapie zijn afhankelijk van de ernst van de uitspraakproblemen en van het tijdstip waarop de therapie begonnen is. De therapie kan al op zeer jonge leeftijd (twee a drie jaar) starten.

De therapievorm PROMPT kan veel uitkomst bieden voor deze kinderen. Niky Geenen-Last is hierin gespecialiseerd. Neem gerust contact op voor vragen of aanmelden van uw kind. 

 Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree, Helden en Beringe.