Specialisaties Niky

Ik vind kwaliteit van zorg erg belangrijk! Daarom volg ik regelmatig cursussen en bijscholing.

Mijn specialisaties zijn:

Preverbale logopedie
De diagnosticering en behandeling van baby's en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen of slikproblemen.
- borstvoedingsproblemen
- flesweigeren

Eetproblemen en selectieve eters
Voor de behandeling van kinderen die zeer selectief zijn met eten. Kinderen die bijna niets lusten, niets nieuws durven proberen en/of problemen hebben bij het gevoel in de mond tijdens eten.

Flesweigeren
Behandeling en begeleiding bij baby's die niet uit de fles willen of kunnen drinken.

KOE (Kauwen, observatie en evaluatie)
Onderzoek en behandeling bij jonge kinderen waarbij het kauwen/eten niet goed verloopt.

Larynx manipulatie
Voor kinderen en volwassenen met stemproblemen. Tijdens deze therapie wordt gebruikt gemaakt van massage en manipulatie van het strottenhoofd en de omliggende spieren. Zo ontstaat er een betere balans en ontspanning in het keelgebied.

CMD (Craniomandibulaire dysfunctie)
Voor kinderen en volwassenen die pijnklachten hebben bij kauwen, aan de kaak, oren, hoofd en hals. Veel van deze mensen zijn bekend met kaakklemmen of tandenknarsen. Bij deze therapie wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het kaakgewricht. De behandeling bestaat uit spieroefeningen, spiermassage en behandeling van de onderkaak.

Moving cupping
Met kleine cups van silicone kan er een massage gedaan worden van hals, gezicht en strottenhoofd. Voor meer ontspanning, meer ruimte en een betere doorbloeding van het hele gebied.

PROMPT
Therapie voor kinderen en volwassenen met uitspraakproblemen. Bij deze therapie wordt gebruikt gemaakt van lichte drukpunten en handplaatsingen bij de mond van de client. Zo worden de klanken beter gevoeld en de planning van spraak makkelijker gemaakt.

Auditieve verwerkingsproblematiek en de invloed op het lees- en spellingsproces
Voor kinderen met auditieve problemen zoals het kunnen onthouden en uitvoeren van opdrachten, geheugen en luistervaardigheid.

Sensorische Informatieverwerking
Voor kinderen en volwassenen met problemen in de sensoriek. Dit gekoppeld aan spreken.

Elastisch Therapeutisch tapen bij hoofd, nek en orofaciale aandoeningen
Door medical tape te gebruiken kunnen de logopedische behandelingen ondersteund worden. Taping kan gebruikt worden bij: pijn, stem- en of keelklachten, kaakklachten, open mondgedrag en nog veel meer.

Mix-reeksen
Voor kinderen en volwassenen met spraak- en/of taalproblemen veroorzaakt door neurologisch letsel.

Directe Toegankelijkheid Logopedie
Zonder verwijsbrief naar de logopedist. Dit geldt alleen voor mensen waarbij de zorgverzekeraar DTL vergoedt. Kijk voor de voorwaarden in uw polis.

Intuitief Coach
Coaching voor jong en oud! Voor iedereen met levensvragen, problemen op het werk/school of gewoon op zoek naar jezelf. Samen gaan we kijken hoe jouw pad gaat lopen.

Motivational Interviewing
Coaching voor jong en oud om het logopedisch probleem te kunnen verhelderen en oplossen. Hoe motiveer ik mezelf tot oefenen? Hoe ga ik om met verandering (van leefstijl, van stemgebruik enz.)?

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en Kwaliteitsregister Preverbale Logopedie
Ik ben lid van de beroepsverenigingen: NVLF en NVPL
Verder ben ik lid van een kwaliteitskring in de regio Venlo.