Specialisaties Niky

Ik vind kwaliteit van zorg erg belangrijk. Daarom volg ik regelmatig cursussen en bijscholing. 

Mijn specialisaties zijn:

Larynx manipulatie
Voor kinderen en volwassenen met stemproblemen. Tijdens deze therapie wordt gebruikt gemaakt van massage en manipulatie van het strottenhoofd en de omliggende spieren. Zo ontstaat er een betere balans en ontspanning in het keelgebied.

CMD (Craniomandibulaire dysfunctie)
Voor kinderen en volwassenen die pijnklachten hebben bij kauwen, aan de kaak, oren, hoofd en hals. Veel van deze mensen zijn bekend met kaakklemmen of tandenknarsen. Bij deze therapie wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het kaakgewricht. De behandeling bestaat uit spieroefeningen, spiermassage en behandeling van de onderkaak.

PROMPT
Therapie voor kinderen en volwassenen met uitspraakproblemen. Bij deze therapie wordt gebruikt gemaakt van lichte drukpunten en handplaatsingen bij de mond van de client. Zo worden de klanken beter gevoeld en de planning van spraak makkelijker gemaakt.

Auditieve verwerkingsproblematiek en de invloed op het lees- en spellingsproces 
Voor kinderen met auditieve problemen zoals het kunnen onthouden en uitvoeren van opdrachten, geheugen en luistervaardigheid.

Sensorische Informatieverwerking 
Voor kinderen en volwassenen met problemen in de sensoriek. Dit gekoppeld aan spreken.

Mix-reeksen
Voor kinderen en volwassenen met spraak- en/of taalproblemen veroorzaakt door neurologisch letsel.

Directe Toegankelijkheid Logopedie 
Zonder verwijsbrief naar de logopedist. Dit geldt alleen voor mensen waarbij de zorgverzekeraar DTL vergoedt. Kijk voor de voorwaarden in uw polis.

Intuitief Coach
Coaching voor jong en oud! Voor iedereen met levensvragen, problemen op het werk/school of gewoon op zoek naar jezelf. Samen gaan we kijken hoe jouw pad gaat lopen.

Motivational Interviewing
Coaching voor jong en oud om het logopedisch probleem te kunnen verhelderen en oplossen. Hoe motiveer ik mezelf tot oefenen? Hoe ga ik om met verandering (van leefstijl, van stemgebruik enz.)?

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLF en kwaliteitskring "Inspiratie" in Blerick en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.